Rozkład jazdy PDF - Podmiejskie


Nowy rozkład jazdy wstrzymany, prosimy oczekiwać na nowy termin wprowadzenia oraz nie sugerowanie się poniżej zamieszczonym.
Ulegnie on jeszcze częściowym zmianom.


TRWA AKTUALIZACJA

Lipie --> Starachowice

Starachowice --> Lipie


280. Lipie Podłaziska - kier. St-ce 286. Leśna Garaże - kier. Lipie

281. Lipie Szkoła - kier. St-ce 287. Leśna Skrzyż. kier. Lipie

282. Lipie I - kier. St-ce 288. Lipie Kolejka - kier. Lipie

283. Lipie Kolejka - kier. St-ce 289. Lipie I - kier. Podłaziska

284. Leśna Skrzyż. kier. St-ce 290. Lipie Szkoła - kier. Podłaziska

285. Leśna Garaże - kier. ul.Majówka

Starachowice -->

Kuczów/Dziurów/
Styków/Brody/Rudnik

Rudnik/Brody/Styków
/Kuczów
--> Starachowice


302. RDP
320. Rudnik
303. Remot 365. Krynki Długa 113
304. Cyganów
366. Krynki Długa 25
305. Michałów
367. Krynki Kościół
306. Michałów Pętla
324. Brody Tama
307. Michałów Szkoła 325. Brody Zalew
308. Michałów (na żądanie)
326. Brody Zajazd
309. Kuczów
327. Styków Las
310. Świerta 328. Styków
311. Styków
329. Świerta

Dziurów --> Starachowice

312. Styków Las
330. Kuczów 343. Dziurów
313. Brody Zajazd 331. Michałów (na żądanie)
314. Brody Zalew 332. Michałów Szkoła
315. Brody Tama
333. Michałów Pętla
362. Krynki Kościół
334. Michałów
363. Krynki Długa 25 335. Cyganów
364. Krynki Długa 113
336. Remot

337. RDPStarachowice -->

Henryk/Lubienia
/Młynek/Brody/Ruda

Ruda/Brody/Młynek
Lubienia/Henryk
--> Starachowice


403. ZTM (na żądanie)
414. Ruda
404. Henryk 415. Ruda przejazd

405. Lubienia Leśniczówka
416. Brody Tama
406. Lubienia Skrzyżowanie 417. Brody parking
407. Lubienia (na żądanie)
425. Brody skład
408. Młynek
418. Brody I
409. Brody I
419. Młynek
426. Brody skład Ruda 420. Lubienia (na żądanie)
410. Brody parking Ruda 421. Lubienia Skrzyżowanie
411. Brody Tama 422. Lubienia Leśniczówka
412. Ruda przejazd 423. Henryk

424. ZTM (na żądanie)Starachowice -->

Tychów/Mirzec
Trębowiec/Osiny

Osiny/Trębowiec
Mirzec/Tychów
--> Starachowice

Starachowice -->

Tychów Nowy

600. Tychów St. Leśniczówka
607. Osiny Las
600. Tychów St. Leś.
601. Tychów St. Skrzyżowanie
608. Osiny "Dąb"
601. Tychów St. Skrzyż.
602. Tychów Stary 609. Osiny Szkoła 633. Tychów N. Remiza
603. Mirzec Majorat
610. Osiny W.

604. Mirzec Malcówki 611. Osiny skrzyżowanie
605. Mirzec
612. Osiny I.

Tychów Nowy

635. Mirzec (na żądanie)
613. Trębowiec

--> Starachowice

636. Mirzec Podborki I
614. Mirzec Podborki I 630. Tychów Nowy
637. Mirzec Podborki II 650. Mirzec Podborki II 631. Tychów Sklep
638. Trębowiec 615. Mirzec (na żądanie) 632. Tychów N. Remiza
639. Trębowiec Las
616. Mirzec <----dalej...
640. Osiny skrzyżowanie
617. Mirzec Malcówki
641. Osiny I.
618. Mirzec Majorat
642. Osiny Szkoła
619. Tychów Stary

620. Tychów St. Skrzyżowanie

621. Tychów St. LeśniczówkaStarachowice -->
Wąchock/W.Wieś/Parszów
--> Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna -->
Parszów/W.Wieś/Wąchock
--> Starachowice


801. Zarząd Drogowy
855. Dworzec GŁ (Skarżysko)

802. Budowa 856. Niepodległości - światła

803. Grobla
857. Niepodległości (LIDL)

804. Wygoda 858. Doliska
805. Wąchock Św. Jan
859. Legionów (kościółek)

806. Wąchock przedm.
860. Legionów (Promień)
808. Wąchock Rynek 861. Legionów (Z-1)
829. Wielka Wieś
862. Młodzawy (Górna Kol.)

830. Węglów 863. Młodzawy II

831. Koszarka
889. Młodzawy III
832. Parszów I
864. Parszów I - kier. St-ce

...cdn... 865. Parszów II - kier. St-ce

838. Parszów III - kier. St-ce


839. Parszów IV - kier. St-ce


840. Koszarka

841. Węglów

842. Wielka Wieś

821. Wąchock

822. Przedmieście

823. Św. Jan

824. Wygoda

825. Grobla

826. Budowa

827. Zarząd Drogowy